REHABFYSIO

Sjukgymnast i Uppsala med inriktning mot

Idrottsmedicin och Ortopedisk Manuell Terapi

boka-tid-rehabfysio

REHABFYSIO

Sjukgymnast i Uppsala med inrikting mot

Idrottsmedicin och Ortopedisk Manuell Terapi

boka tid rehabfysio

 

REHABFYSIO

Sjukgymnast i Uppsala med inrikting mot

Idrottsmedicin och Ortopedisk Manuell Terapi

boka-tid-rehabfysio

uppsala-lans-landsting

SJUKGYMNASTIK PÅ UPPDRAG AV UPPSALA LÄNS LANDSTING


Mottagningen är ansluten till Landstinget. Patientavgift 110 kr till sjukgymnast i Uppsala, frikort gäller.

Kostnadsfritt för personer under 20 år. Ingen remiss behövs.

rehabfysio-logo2

Idrottsmedicin


sjukgymnast uppsala Idrottsskador & idrottsmedicin

Idrottsmedicin är ett specialistområde inom fysioterapi/sjukgymnastik. Sjukgymnasten undersöker och behandlar idrottare samt motionärer med skador relaterade till idrott eller motion.

 

Akuta och långvariga idrottskador behandlas. Idrottsskador relaterade till överbelastning är vanligt förekommande till exempel löparknä, hopparknä, hälsenesmärta och smärta från benhinnor.

 

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)


Sjukgymnast Uppsala OMT

OMT är ett specialistområde inom fysioterapi/sjukgymnastik. Sjukgymnasten undersöker besvär från det neuro-muskulo-skelettala rörelsesystemet och ställer en funktionsdiagnos.

 

Behandlingen är individanpassad utifrån funktionsdiagnosen och kan bestå av led- (mobilisering/manipulation), muskel- och nervbehandling, motorisk kontroll träning samt smärtlindrande behandling.

 

Målet är att få ett ökat välbefinnande med ett aktivt liv och möjlighet till eget ansvar efter slutförd behandling.